Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

Despre

Ministerul Afacerilor Interne este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică. Ministerul Afacerilor Interne exercită, conform Constituției și legilor țării, atribuțiile ce îi revin cu privire la: apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, a proprietății publice și private; realizarea Programului de guvernare și a strategiilor în domeniul ordinii publice; îndeplinirea obligațiilor ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene și participarea la procesul de elaborare a politicilor și actelor normative comunitare în domeniile sale de competență; reprezentarea Guvernului pe plan local; protecția civilă și gestionarea situațiilor de urgență; regimul actelor de identitate și de stare civilă, al pașapoartelor simple, al permiselor de conducere și al certificatelor de înmatriculare/înregistrare a vehiculelor; administrarea și protecția Fondului arhivistic național; respectarea regimului juridic al frontierei de stat; regimul juridic al străinilor, al solicitanților de azil și al persoanelor care au dobândit o formă de protecție în România; apărarea împotriva incendiilor și protecția civilă a populației și bunurilor etc.

Ministerul Afacerilor Interne

Locuri disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României

Departament/Structură Domeniul de studiu Număr Locuri

Departamentul pentru Situații de Urgență - Serviciul Formare în Medicina de Urgență, Prim Ajutor Calificat și Medicină la Dezastre

Științe biologice și biomedicale
1 Mai multe informații

Departamentul pentru Situații de Urgență - Serviciul Control și Inspecție Medicină de Urgență

Științe umaniste și sociale
1 Mai multe informații

Direcția Informare și Relații Publice

Drept
Sociologie
Științe administrative
Științe ale comunicării
Științe politice
Științe umaniste și sociale
Științe militare, informații și ordine publică
2 Mai multe informații

Înscrieți-vă la Programul Oficial de Internship al Guvernului României, ediţia 2023

Alte Instituții publice