Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

Despre

Ministerul Afacerilor Interne este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică. Ministerul Afacerilor Interne exercită, conform Constituţiei şi legilor ţării, atribuţiile ce îi revin cu privire la: apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, a proprietăţii publice şi private; realizarea Programului de guvernare şi a strategiilor în domeniul ordinii publice; îndeplinirea obligaţiilor ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene şi participarea la procesul de elaborare a politicilor şi actelor normative comunitare în domeniile sale de competenţă; reprezentarea Guvernului pe plan local; protecţia civilă şi gestionarea situaţiilor de urgenţă; regimul actelor de identitate şi de stare civilă, al paşapoartelor simple, al permiselor de conducere şi al certificatelor de înmatriculare/înregistrare a vehiculelor; administrarea şi protecţia Fondului arhivistic naţional; respectarea regimului juridic al frontierei de stat; regimul juridic al străinilor, al solicitanţilor de azil şi al persoanelor care au dobândit o formă de protecţie în România; apărarea împotriva incendiilor şi protecţia civilă a populaţiei şi bunurilor etc.

Ministerul Afacerilor Interne

Locuri disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României

Departament/Structură Domeniul de studiu Număr Locuri

Direcția Informare și Relații Publice- Serviciul comunicare strategică, Compartimentul transparență instituțională

Sociologie
Științe administrative
Științe ale comunicării
Științe politice
Științe juridice
2 Mai multe informații

Departamentul pentru situații de Urgență - Direcția Generală Management Urgențe Medicale

Administrarea afacerilor
Asistență socială
Biologie
Economie
Management
Marketing
Sănătate
Psihologie
Relații internaționale și studii europene
Sociologie
Științe administrative
Științe ale comunicării
Științe politice
Științe juridice
Cibernetică, statistică şi informatică economică
Medicină veterinară
4 Mai multe informații

Direcția Generală Logistică- Serviciul Patrimoniu Imobiliar și Protecția Mediului

Urbanism
Arhitectură
2 Mai multe informații

Înscrieți-vă la Programul Oficial de Internship al Guvernului României, ediţia 2019

Alte Instituții publice