Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

Despre

În baza Hotărârii Guvernului nr.52/2018, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile art. 6 alin. (3) din O.U.G. nr. 212/2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, Ministerul Fondurilor Europene și-a schimbat denumirea în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, fiind organizată și funcționează ca organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, fiind responsabil de coordonarea instrumentelor structurale 2007-2013, coordonarea fondurilor europene structurale și de investiții 2014-2020, potrivit dispozițiilor art. 123 alin. (8) din Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului, cu modificările și completările ulterioare, coordonarea Fondului European pentru Ajutorarea Persoanelor Defavorizate 2014-2020 (FEAD), coordonarea fondurilor europene structurale și de investiții post 2020, coordonarea fondurilor alocate prin Mecanismul pentru Interconectarea Europei, mecanismele financiare ale Spațiului Economic European și Norvegian, prin Programul de Cooperare Elvețiano-Român respectiv gestionarea Facilității de Tranziție 2007, Frontierelor Externe, Fondul Facilitatea Schengen, Fondul de Securitate Internă 2014-2020, programele de înfrățire instituțională și asistență tehnică, și a fondurilor de preaderare PHARE, ISPA.

MIPE îndeplinește atribuțiile aferente autorității de plată pentru programul Facilitatea Schengen, Facilitatea de tranziție, Fondul Frontierelor Externe, Programul de cooperare elvețiano-român și Fondul pentru Securitate Internă 2014-2020. De asemenea, MIPE coordonează, la nivel național, politica în domeniul instrumentelor structurale 2007-2013 și a fondurilor structurale și de investiții 2014-2020, precum și asigurarea gestionării fondurilor alocate României prin Planul național de relansare și reziliență al României.

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene

Locuri disponibile în cadrul Programului oficial de Internship al Guvernului României

Departament/Structură Domeniul de studiu Număr Locuri

Direcției Generale Informare, Transparentizare și Dialog Social - Serviciul Comunicare Instrumente Structurale

Științe ale comunicării
Științe umaniste și sociale
1 Mai multe informații

Direcției Generale Informare, Transparentizare și Dialog Social - Serviciul Relații cu Publicul și Mass-Media

Științe ale comunicării
Științe umaniste și sociale
1 Mai multe informații

Direcției Generale Management Mecanism de Redresare și Reziliență - Serviciul Evaluare și Selecție

Relații internaționale și studii europene
Științe administrative
1 Mai multe informații

Direcției Generale Management Mecanism de Redresare și Reziliență - Serviciul Monitorizare Tehnică a Stadiului de Realizare a Proiectelor/Reformelor

Economie
Economie și afaceri internaționale
Inginerie electronică, telecomunicații și tehnologii informaționale
Științe administrative
Științe ale comunicării
Științe politice
Calculatoare și tehnologia informației
Cibernetică, statistică şi informatică economică
1 Mai multe informații

Direcției Generale Management Mecanism de Redresare și Reziliență - Serviciul Programare și Gestionare Plan

Relații internaționale și studii europene
Științe administrative
Științe juridice
1 Mai multe informații

Înscrieți-vă la Programul Oficial de Internship al Guvernului României, ediţia 2022

Alte Instituții publice